RO-ELECTRICE | Materiale si echipamente electrice cu matricole, omologate ENEL, Electrice si CEZ, cabluri si conductori JT/MT, stalpi metalici/beton, accesorii.

Total Produse: (54)

SF 35/1999;114/2007
SF 35/1999;114/2007
SF 35/1999;114/2007
ASTM B 231-1990
ASTM B 231-1990
ASTM B 231-1990
NBR 7271
NBR 7271
NBR 7271
CEI 61089- 1991
CEI 61089- 1991
CEI 61089- 1991
DIN 48201,
DIN 48201,
DIN 48201,
NFC
NFC
NFC
GOST
GOST
GOST
JIS C 3109- 1968
JIS C 3109- 1968
JIS C 3109- 1968
BS 215, Partea 1-1970
BS 215, Partea 1-1970
BS 215, Partea 1-1970
SF 35/1999;114/2007
SF 35/1999;114/2007
SF 35/1999;114/2007